Speledingetje

Trolleybus in Nijmegen
Pi-calculator
Radiobulletin 1950
Filmstroken
Spoorwegkaart van Nederland
Eric en de engerds
Vacantiefoto's 2009

Archieven

01 Jan - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Dec 2011
01 Jan - 31 Dec 2012

Gastenboek

Teken speledingetje's gastenboek

Zoek

Zoek in 'wat er speelt'

Laatste Reacties

Marten (Koop geen straat..): Het is op zijn zachtst ge..
c. van Egmond. (Evangelisch athe..): De atheisten zouden aan d..
lucretia van dam (Sorry, ik had eve..): mijn oud oom (de broer va..
johan (Zielige auto word..): het werk gaat intussen ve..
Frans (Man na 23 jaar co..): Beste days of our lives, ..
days of our lives.. (Man na 23 jaar co..): Niek is net als Thiandi e..
Marieke van Bosse.. (Man na 23 jaar co..): Wat ik bijzonder storend ..
Frans (Man na 23 jaar co..): Goed dat je die vraag aan..
Dick Westra (Man na 23 jaar co..): Had Niek wel een verstand..
Frans (Man na 23 jaar co..): Beste Loek, Het is ook ..
ronald (Koop geen straat …): hele interessante analyse…
Cryptocheilus (adhd en het RED-d…): Ik ben benieuwd of u al e…
Cryptocheilus (adhd en het RED-d…): Er wordt aan mijn achterd…
Marjolein (Sorry, ik had eve…): Wat een lieve, warme oma …
Reinier Zervaas (Man na 23 jaar co…): Kijk met de ogen van je h…
sparnaay (Daarom is de pata…): als je al zonder toestemm…
Marc (Man na 23 jaar co…): Beste Papilio, Allereer…
Papilio (Man na 23 jaar co…): Beste meneer Van den Akke…
johan (Zielige auto): Is het mogelijk om vandaa…
johan (Zielige auto): Waar bevind zich deze ren…

Automaten:

XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Speledingetje

De informatie op Speledingetje is betrouwbaar, eerlijk, waarheidsgetrouw en gecheckt. Speledingetje en haar medewerkers behouden zich het recht voor hier van af te wijken, als het landsbelang dit vergt of de minister zulks wenselijk acht. Aan de informatie op Speledingetje kunnnen geen rechten worden ontleend. Speledingetje is de persoonlijke website van Marc van den Akker. marc@speledingetje.nl

Powered by Pivot - 1.40.7: 'Dreadwind' 

« Zielige auto wordt ge… | Home | adhd en het RED-dieet… »

Gordijntjes moeten!

13 03 11 - 06:47

Ik ben een goed democraat, al zeg ik het zelf. Ik ga netjes bij iedere verkiezing naar het stembureau, omdat ik een evenredige vertegenwoordiging van bestuurders een goed beginsel vind. Iedereen mag zonder verantwoording af te leggen zijn stem uitbrengen. Nu ben ik een wat oudere democraat, die de overgang van de oude stemhokjes naar de stemmachine nog heeft meegemaakt. En de teruggang naar de stemhokjes. Ik herinner mij dus goed de gordijntjes die vroeger in de stemhokjes zaten.
Omdat de gordijntjes ontbraken heb ik de voorzitter van het stembureau een netjes briefje afgegeven, met daaraan een printje van de kieswet, afdeling “Inrichting Stemlokaal”

Het lijkt mij een beleefd geformuleerde klacht. Natuurlijk ontbrak ook mijn handtekening niet, en ik had er ook nog mijn telefoonnummer bijgeschreven. Ook had ik er een printje van de kieswet, betreffende de inrichting van het stembureau bij gedaan.

Ik heb geen reactie gekregen.
De verkiezingen gingen voorbij, en werden niet ongeldig verklaard. Waar was mijn klacht gebleven? Ik had toch tenminste een antwoord verwacht.

Ik heb mijn stem gegeven aan de SP (Ja, socialistisch hart) en het leek mij dat een provinciale statenlid van die partij wel kon zien of er tenminste een opmerking van de kiesraad over mijn klacht is geweest. Ik mailen:

From: Marc van den Akker
To: sp@ps.gelderland.nl
Subject: uitslag verkiezingen
Date: 03/07/2011 06:41:30 PM
Geacht statenlid van de sp,

Toen ik bij mijn stembureau was om te stemmen voor de provinciale staten
heb ik mij beklaagd over het ontbreken van gordijntjes in het
stembureau.
Ik heb bij dit stembureau een klacht ingediend, door middel van een
brief met de klacht, en een printje van de kieswet.Ik heb verzocht deze
brief toe te voegen aan het proces-verbaal van de verkiezingen. Volgens
de kieswet moet deze klacht toegevoegd worden aan het proces-verbaal van
de verkiezingen en zou u als provinciale staten hiervan moeten horen.
Ik vraag me af of dit wel is gebeurd.

In een bijlage de brief die ik heb afgegeven bij het stembureau, met de
hand heb ik een handtekening en een telefoonnummer daarbij gezet.

Kunt u nazien of de voorzitter van het centraal stembureau Mvr. Krikke
deze klacht ook heeft doorgegeven?

Vriendelijk dank,

Marc van den Akker

marc@speledingetje.nl
Voorstadslaan 313
6542TC Nijmegen
024-3780636

netjes brief geattatcht, en op ‘send’ gedrukt. Daar moet toch reactie op komen, zo hoopte ik.

Geen reactie.

een paar dagen later hoorde ik dat de nieuwe staten leden waren geïnstalleerd. Op de site van de Socialistische partij zag ik dat Eric van Kaathoven fractievoorzitter is van de partij waar ik mijn stem had toevertrouwd (ik zei wel dat ik SP stemde, maar dankzij het kiesgeheim weten alleen ik en de medewerker van het stembureau die achter mijn rug stond te gluren dat zeker).
Ik mailde hem:

From: Marc van den Akker
To: e.van.kaathoven@gmail.com
Subject: klacht uitslag verkiezingen
Date: 03/11/2011 03:41:25 AM
Beste Eric van Kaathoven,

Ik heb een vraag. Er zijn zojuist verkiezingen provinciale
statenverkiezingen geweest, waarbij u bent verkozen. Gefeliciteerd met
uw verkiezing, maar ik had SP veel meer zetels gegund.

Nu de reden van deze mail:

Toen ik bij mijn stembureau was om te stemmen voor de provinciale staten
heb ik mij beklaagd over het ontbreken van gordijntjes in het
stembureau.
Ik heb bij dit stembureau een klacht ingediend, door middel van een
brief met de klacht, en een printje van de kieswet.Ik heb verzocht deze
brief toe te voegen aan het proces-verbaal van de verkiezingen. Volgens
de kieswet moet deze klacht toegevoegd worden aan het proces-verbaal van
de verkiezingen en zou u als provinciale staten hiervan moeten horen.
Ik vraag me af of dit wel is gebeurd.

In een bijlage de brief die ik heb afgegeven bij het stembureau, met de
hand heb ik een handtekening en een telefoonnummer daarbij gezet.

Kunt u nazien of de voorzitter van het centraal stembureau Mvr. Krikke
deze klacht ook heeft doorgegeven?

Een mailtje met gelijkluidende inhoud heb ik twee dagen eerder naar
sp@ps.gelderland.nl gestuurd, beschouw het als doublure.

Vriendelijk dank,

Marc van den Akker

marc@speledingetje.nl
Voorstadslaan 313
6542TC Nijmegen
024-3780636

13 Maart, nog niets gehoord.

Potverdomme, denkt men wel eens.

update

14 Maart, Hoera! reactie SP.


From: Alex Mink
Reply-to: geldersestaten@alexmink.nl
To: marc@speledingetje.nl
Subject: Klacht verkiezingen
Date: 03/14/2011 01:19:00 PM

Geachte heer van den Akker,

Dank voor uw mail aan SP-lijsttrekker Eric van Kaathoven met uw klacht over een stembureau bij de statenverkiezingen.

De uitslag is officieel vastgesteld. Maar ik ben ook erg benieuwd of uw klacht in het proces-verbaal is opgenomen. Ik heb uw vraag daarom doorgestuurd naar de griffie van provinciale staten, waar dit wordt uitgezocht. Zodra ik hun reactie heb ontvangen, zal ik deze reactie aan u doorsturen.

Met vriendelijke groet,

Alex Mink

Lid van Provinciale Staten van Gelderland namens de SP.

Woordvoerder wegen, verkeer en openbaar vervoer, binnenvaart, Regiotaxi Gelderland, ruimtelijke ordening, luchtvaartterreinen en provinciale aandeelhoudersschappen.

Post via: Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
T: (0318) 62 xx xx of M: (06) 16 72 xx xx
E: geldersestaten@alexmink.nl
W: http://www.alexmink.nl/weblog/
http://nl.linkedin.com/in/alexmink

Ik ben benieuwd. Het woord ‘Griffie’ roept bij mij het beeld op van een zaal met houten lambrisering, waar witgekraagde griffieren met ganzenveren hun letters op geschept papier krassen.

update


16 Maart, Mail van iemand van de Griffie van de Provinciale Staten Gelderland.
Een behulpzame griffier stuurde stuurde mail naar bovengenoemde SP-er Alex Mink; en ik kreeg dit: (namen van ambtenaren heb ik vervangen door functieomschrijvingen)

From: Alex Mink
To: marc@speledingetje.nl
Subject: Fwd: RE: Fwd: klacht uitslag verkiezingen
Date: 03/16/2011 01:12:57 PM

Geachte heer van den Akker,

Dit is het antwoord van de griffie op uw klacht. Ik neem aan dat uw mail
hiermee voldoende is afgehandeld.
Voor verdere vragen/opmerkingen zou ik u willen verzoeken om
rechtstreeks contact op te nemen met Xxxxxx Xxxxxxx van de statengriffie,
zijn gegevens staan hieronder.

Vriendelijke groet,
Alex Mink.

———— Originele bericht ————
Onderwerp: RE: Fwd: klacht uitslag verkiezingen
Datum: Tue, 15 Mar 2011 16:45:34 +0100
Van: Behulpzame Griffier
Aan: ‘geldersestaten@alexmink.nl’
CC: Nog een griffier, ‘bureauverkiezingen@nijmegen.nl’
, ‘bureauverkiezingen@arnhem.nl',

Hallo Alex,

In het Proces-Verbaal (PV) van het betreffende stembureau (nr. 60) waar
de heer Van den Akker zijn bezwaar zegt te hebben ingediend wordt gewag
gemaakt van een bijgevoegde brief. Deze is echter niet bij het PV
aangetroffen.

Ik zag, door de diverse PV’s (van de Nijmeegse stembureaus) heen
bladerend dat meer mensen een opmerking hadden gemaakt over gordijntjes,
privacy, vermeende inkijk in de hokjes e.d.

Deze punten zijn echter niet terecht gekomen in het PV van het
Hoofdstembureau van Kieskring 2 noch in dat van het Centraal Stembureau.
Dat dit niet is gebeurd heeft (en mensen van de Bureaus Verkiezingen van
Arnhem en Nijmegen hebben dat ook bevestigd) te maken met het volgende.
In principe kunnen volgens art. J35 van de Kieswet bezwaren worden
ingebracht bij het Stembureau “*indien de stemming niet overeenkomstig
de wet geschiedt”. *

**

Hiervan is echter geen sprake. De gordijntjes zijn zelfs in het
verleden met opzet afgeschaft. In artikel J5 van het Kiesbesluit staat
dat het stemhokje bestaat uit een achterwand en twee zijwanden die elk
ten minste een meter breed en twee meter hoog zijn. In elk stemhokje
bevindt zich een lessenaar met rood schrijfmateriaal. Dat is het. Niets
(meer) over gordijnen dus. Ik heb me laten vertellen dat deze ook
afgeschaft zijn zodat de leden van het stembureau er ook goed zicht op
kunnen houden dat er niets onoirbaars gebeurt in de hokjes. Verder is
het zo dat de kiezer zelf in principe met zijn lichaam al een groot
gedeelte van uitzicht op zijn lessenaar afschermt en dat (de leden van)
het stembureau erop toezien dat anderen niet in een positie komen dat
meegekeken kan worden.

Kortom omdat er geen sprake van is dat zonder gordijntjes de stemming
niet overeenkomstig de wet geschiedt, is de betreffende klacht evenals
de andere klachten met dezelfde strekking uiteindelijk (ook) niet in het
Proces-Verbaal van het Centraal Stembureau (onder voorzitterschap van de
burgemeester van Arnhem) terecht gekomen.

Geven jullie van de SP e.e.a. door aan de heer Van den Akker?

Vriendelijke groet,

Griffier

Griffie Provinciale Staten | Contact liefst via mail | T 026 359
xxxx | Aanwezig ma t/m do

Ga naar de internetsite van de provincie Gelderland

*Van:*Alex Mink [mailto:geldersestaten@alexmink.nl]
Verzonden: 11 maart 2011 10:33
Aan: Griffie
Onderwerp: Fw: Fwd: klacht uitslag verkiezingen
Urgentie: Hoog

Beste mensen,

Wij kregen onderstaande klacht binnen, zie de bijlagen in pdf. Ik vraag
mij af of deze klacht ook is opgenomen in het proces-verbaal van de
verkiezingen?

Groet,
Alex Mink.

Ik zit vol vragen.
Eerst maar een mooi mailtje terug. (namen ambtenaren heb ik hieronder vervangen door hun functie)

From: Marc van den Akker
To: Griffiemedewerker
Cc: Eric van Kaathoven (SP), Alex Mink , Nijmeegsstembureau@nijmegen.nl, arnhemsstembureau@arnhem.nl, 'nijmeegsstembureau@nijmegen.nl'
Subject: klacht uitslag verkiezingen
Date: 03/16/2011 11:07:38 PM
Geachte heer griffiemedewerker Provincieale Staten Gelderland,
Allereerst hartelijk dank voor het opzoekwerk dat u voor mij gedaan
heeft. Ook stel ik het zeer op prijs dat u contact heeft opgenomen met
de hoofdstembureaux in Arnhem en Nijmegen.
Ik begrijp dat mijn klacht niet in het PV is opgenomen omdat er een
toetsing van de bij het (hoofd)stembureau kieskring Nijmegen ingediende
klachten (waaronder mijn klacht) aan het kiesbesluit heeft
plaatsgevonden op het stembureau van Nijmegen.
Ik vind het maar een rare bedoeling, die juridische toetsing vooraf, en
volgens mij klopt er wettelijk geen hout van.
Bovendien bestaat er zoiets als de klachtenregeling kiesraad
(Staatscourant 25 april 2008, nr. 81 / pag. 12), waaruit voortvloeit dat
ik gemotiveerd antwoord had moeten krijgen op mijn afwijzing.
Tenslotte werd (als op uw informatie af ga) mijn klacht afgewezen op
grond van art. J15 van het kiesbesluit, terwijl ik naar artikel J16 van
de kieswet verwees. Volgens mij bestaan er onwettige besluiten, maar
geen besluiteloze wetten. Volgens mij dient art J35 van het kiesbesluit
er juist toe dit besluit te kunnen toetsen aan de kieswet.

Ik heb een kleine vraag: Ligt de uitslag van de verkiezingen plus
processen verbaal openbaar ten inzage? Ik wil namelijk een klacht
indienen (bij de kiesraad) over de gang van zaken, en dan zijn openbare
bronnen (of ter ieders inzage) wel handig.
Het mooist zou zijn als de provincie Gelderland ze alle klachten in zou
scannen en netjes online zet. Ze zijn immers onderdeel van de
verkiezingsuitslag. Namen eventueel zwart gemaakt. Maar ik begrijp ook
wel dat we niet in Utopia leven.

Ik onderhoud een website, http://speledingetje.nl, waarop ik o.a. over
dit onderwerp schrijf. Wegens de disclaimer onderaan uw e-mail
(waarschijnlijk gewoonte bij de provincie) weet ik niet of ik uw
informatie moet presenteren als ‘Ingefluisterd door de Griffie van Prov.
Staten Gelderland’ of lekker vaag ‘zeiden ze bij de Provincie’
U heeft uw antwoord eerst naar een politieke partij gestuurd, dus ik
neem voor het gemak maar aan dat de informatie openbaar is. Uw naam zal
ik in het midden laten, behalve als u mailt dat u naamsvermelding niet
bezwaarlijk vindt.

Vriendelijke groet,

Marc van den Akker

Mensen onder Cc: óók Gegroet.

Ik moet toch maar eens een mooie papieren klacht indienen.


Géén reacties


  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile

Om te voorkomen dat robots de reactiebox vol rommel zetten moet u een eenvoudige vraag beantwoorden om een reactie te plaatsen.
 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Nota bene: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit uw reactie worden gefilterd. U maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.