Speledingetje

Trolleybus in Nijmegen
Pi-calculator
Radiobulletin 1950
Filmstroken
Spoorwegkaart van Nederland
Eric en de engerds
Vacantiefoto's 2009

Archieven

01 Jan - 31 Dec 2009
01 Jan - 31 Dec 2010
01 Jan - 31 Dec 2011
01 Jan - 31 Dec 2012

Gastenboek

Teken speledingetje's gastenboek

Zoek

Zoek in 'wat er speelt'

Laatste Reacties

Marten (Koop geen straat..): Het is op zijn zachtst ge..
c. van Egmond. (Evangelisch athe..): De atheisten zouden aan d..
lucretia van dam (Sorry, ik had eve..): mijn oud oom (de broer va..
johan (Zielige auto word..): het werk gaat intussen ve..
Frans (Man na 23 jaar co..): Beste days of our lives, ..
days of our lives.. (Man na 23 jaar co..): Niek is net als Thiandi e..
Marieke van Bosse.. (Man na 23 jaar co..): Wat ik bijzonder storend ..
Frans (Man na 23 jaar co..): Goed dat je die vraag aan..
Dick Westra (Man na 23 jaar co..): Had Niek wel een verstand..
Frans (Man na 23 jaar co..): Beste Loek, Het is ook ..
ronald (Koop geen straat …): hele interessante analyse…
Cryptocheilus (adhd en het RED-d…): Ik ben benieuwd of u al e…
Cryptocheilus (adhd en het RED-d…): Er wordt aan mijn achterd…
Marjolein (Sorry, ik had eve…): Wat een lieve, warme oma …
Reinier Zervaas (Man na 23 jaar co…): Kijk met de ogen van je h…
sparnaay (Daarom is de pata…): als je al zonder toestemm…
Marc (Man na 23 jaar co…): Beste Papilio, Allereer…
Papilio (Man na 23 jaar co…): Beste meneer Van den Akke…
johan (Zielige auto): Is het mogelijk om vandaa…
johan (Zielige auto): Waar bevind zich deze ren…

Automaten:

XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

Speledingetje

De informatie op Speledingetje is betrouwbaar, eerlijk, waarheidsgetrouw en gecheckt. Speledingetje en haar medewerkers behouden zich het recht voor hier van af te wijken, als het landsbelang dit vergt of de minister zulks wenselijk acht. Aan de informatie op Speledingetje kunnnen geen rechten worden ontleend. Speledingetje is de persoonlijke website van Marc van den Akker. marc@speledingetje.nl

Powered by Pivot - 1.40.7: 'Dreadwind' 

« Sorry, ik had even ge… | Home | 024-2140037 Telefunny… »

Evangelisch atheïsme

20 10 10 - 01:51 Op deze plaats wil ik even een goed woordje doen voor het ongeloof. Speledingetje.nl is van een strikt atheïstische signatuur, en wil daar graag van getuigen. Het besef dat god, Allah, sinterklaas en dergelijke allemaal nep zijn, en dat u er in gedrag geen enkele rekening mee hoeft te houden is prettig. U bent niet zondig, want zondig is een inhoudsloos begrip zonder religie. En wat het belangrijkste is: Als u niet gelooft in goddelijke sturing, betekent dat dat wat u denkt ook niet goddelijk gestuurd is, en dus helemaal van uzelf.
Een heerlijk gevoel dat ik ook iedere gelovige gun.

Lieve Christenen, kinderen, katholieken, en andersoortige gelovigen,
Spoken bestaan niet. God bestaat niet, en Sinterklaas niet, en Maria ook niet. Speledingetje is tolerant: ik gun u genoeg te eten, een warm huis en een dokter als u ziek bent. Maar u doet uzelf tekort door uw geloof in iets wat niet bestaat. Behalve dat weet u niet welke mogelijkheden er zijn om beweringen op hun deugdelijkheid te controleren, en bent u dus een gemakkelijke prooi voor bedriegers.

Ik ben niet zo'n goede spreker, maar vraag mij wel af waarom wij atheïsten zo zelden ons blije evangelie verkondigen. Ik snap ook niet waarom er zo weinig bekeringsdrift bij christenen is voor onze nieuwe Nederlanders. Al die verloren zielen die in de hel zullen komen, die moeten toch gewaarschuwd worden? Waarom wordt dat nagelaten? Waarom wordt de moslim het ware geloof onthouden? Van tolerantie begrijp ik altijd dat het de bedoeling is dat u de ander als mens zijn rechten gunt, maar dat u altijd mag proberen hem te overtuigen van uw idee. Wie tolerant is voor domme ideeën of leugenachtige argumenten wordt daarmee zelf leugenachtig of dom.
Dat lucht op.
Ik heb lang gehoopt dat er eens een atheïstisch-politieke partij zou worden opgericht, maar helaas is de zendingsdrang te klein onder ongelovigen. toch vond ik op het internet de partij die ik lang had willen oprichten: De Atheïstisch Seculiere Partij.

Een waarschijnlijk goedbedoelende Frans van Dongen heeft een website met de aantrekkelijkheid van een krokodil gemaakt, met dwingende eisen omtrent de inrichting van de staat en de grondwet, en stomme moppen. Natuurlijk aardig voor de filosoof, maar ik zou er niet op stemmen omdat het er zo ongezellig uitziet. "Seculier" vind ik ook een te onbekend woord. Bovendien steun ik bij voorkeur alleen politieke partijen die een vereniging zijn, geen stichtingen of eenpersoonsstatuutjes. Dat geel op de achtergrond van die website is ook zo donker dat het naar bruin neigt.

Toch vind ik het wel een goed idee, een politieke atheïstische partij. Met leuke moppen in het partijprogram.

En een mooie naam: "Partij zonder den Bijbel".Het woord "Atheïst" staat me ook wat tegen. Het zit in het rijtje monotheïst en polytheïst. Ik vind het een academisch en muf woord. Ik ontken niet dat ik het ben, maar als je leden wilt werven, en jongeren interesseren is "ketter" een veel betere term. het knettert lekker, dat woord. "Ketters Appèl" afgekort KA. Ik zou zo lid worden.
Eén reactie

De atheïsten zouden aan de hand van bijbel het geloof in een persoonlijk God kunnen bestrijden. De bijbel is in ongeloofwaardige beeldtaal geschreven die het Denken eist! De zeven scheppingsdagen die door het geloof worden aangenomen, bestaan niet! Er zijn vier dagen waarop is geschapen: de eerste dag, de derde dag, de vijfde dag en zevende dag. Dat zijn uitgaande van de eerste dag, drie ondeelbare priemgetallen. De tweede dag, de vierde dag en de zesde dag zijn dagen waarop is gemaakt van wat een geschapen voorbestaan moet moet hebben. Wat moet worden begrepen maakt de Mens duidelijk.

In Genesis is een Mens beschreven die voor de rustdag naar Gods gelijkenis is gemaakt en geschapen. Hem is een opdracht gegeven die Hij na de rustdag tot uitvoering moet brengen. Daarvan is na de rustdag – niets – beschreven; toch moet Hij er zijn met al het geopenbaarde waarover hij na de rustdag moet heersen.

Zijn onbeschreven bestaan naar Gods gelijkenis, moet na de rustdag een Tijdperk zijn. Dat moet zo zijn, omdat in zijn tijdperk de aarde en hemel in – herhaling – zijn gemaakt (Gen.1: 4) die voor de rustdag door God al waren geopenbaard. In zijn Tijdperk na de rustdag, was nog geen gewas, noch waren er dieren die voor de rustdag waren geschapen. Het niet bestaan van wat voor de rustdag in opdracht is gegeven, ‘bewijst’ na de voltooiing een ontsluiting van een nieuw tijdperk in opdracht.

De consequentie is dat in zijn tijdperk het oude en nieuwe testament zijn opgetekend; waarvan het geloof aanneemt dat het de geschiedenis is van het leven in ons bestaan op aarde. Uitgaande van de ongeloofwaardige beeldtaal in het tijdperk van de Mens, blijkt dat niet zo te zijn. In zijn geleidelijk beschreven tijdperk, is Jezus mens geworden. In zijn tijdperk hebben de Joden een bestaan die bewijsbaar niet de Joden zijn die op onze aarde erkenning eisen. In zijn tijdperk is Kanaän het beloofde land, dat geen deel is van de aarde waarop wij leven. Hoe dienen wij de mensen met de waarheid; door te zwijgen?

De onbeschreven Mens moet na de rustdag met alles wat Hem van voor de rustdag in opdracht is gegeven, een nog in Duisternis gehuld tijdperk zijn, gelijk de openbaring in de aanvang vóór de rustdag. De Mens is de Sleutel waarmee het geloof onze innerlijke bewustwording moet ontsluiten.
Zijn onbeschreven tijdperk is na de rustdag met een erfzonde belast; die – nooit – de primitieve mens in de aanvang van zijn menselijke ontwikkeling op onze aarde kan worden verweten. Die primitieve mens heeft om te kunnen overleven, – in onschuld – moeten strijden in een wereld die al vóór zijn bestaan vol was met geweld.

De aarde waarop wij leven is bij benadering 4,5 miljard jaar oud in een heelal dat bij benadering 15 miljard jaar oud is. Dat is niet de aarde die in de aanvang met de hemel is geschapen. Dat wordt bewezen door het in herhaling maken van de aarde en hemel in het tijdperk van de Mens in zijn opdracht.

De zeven scheppingsdagen die door het geloof worden aangenomen, zijn er niet. Het zijn ‘vier’ dagen: de eerste dag, de derde dag, de vijfde dag en de zevende dag. Dat zijn uitgaande van de eerste dag, drie ondeelbare priemgetallen. Daarbij zijn de tweede dag, de vierde dag en de zesde dag, dagen waarop is gemaakt.

Maken en scheppen blijken Geheugen en Denken te zijn; Vrouwelijk Mannelijk in de niet zintuiglijk waarneembare tijden van – Gods – openbaring. Het is een zintuiglijk onwaarneembare Werkelijkheid in onze Verstandelijke en Mentale ontwikkeling, waarom die in beeldtaal een weergave is van onze geestelijke geschiedenis op aarde.

De evolutie is niet in strijd met Gods openbaring! De evolutie is een autonoom scheppend vermogen van wat zintuiglijk kan worden waargenomen; waarin God zich in de Mens – Innerlijk – openbaart. Over het autonoom her/scheppende vermogen kunnen wij niet heersen; echter wel over wat Innerlijk is naar Gods gelijkenis.

De in de Mens beschreven oude en nieuwe openbaring, onthult een Wekelijkheid tussen de evolutie en Gods openbaring, waarin God niet van bovenaf dicteert, maar eist Levenservaring in het Geweten te bevragen dat uit Weten moet leren spreken! Evolutie en openbaring is als Lichaam en Geest. God openbaar Zich in de opdracht van de Mens, in een Verstandelijke en Mentale ontwikkeling (Romeinen 1:20).

Het is niet zozeer de ongeloofwaardige beeldtaal in de bijbel die Herbezinning eist, – maar meer nog het geloof en ongeloof – die in een onbegrijpelijke ban leven die met het bovenstaande en in mijn studie aantoonbaar is! Daarvan mail ik op verzoek de twee eerste hoofdstukken en het laatste toe.Hoogachtend: C. van Egmond.

Leeuwendaal 50.

3273XD Westmaas.
c. van Egmond. (Email) - 31 12 13 - 07:09  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile

Om te voorkomen dat robots de reactiebox vol rommel zetten moet u een eenvoudige vraag beantwoorden om een reactie te plaatsen.
 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Nota bene: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit uw reactie worden gefilterd. U maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.